Etter natt med fem viltpåkjørsler ber politiet bilister passe på

I natt kom fire rådyr og en hjort til skade.