Etter seks års leting, er Risør fysikalske på plass i nye lokaler

Parkering, alt på en flate og god plass preger de nye lokalene som huser kvartetten på Risør fysikalske institutt.