Får ikke besøke sine nærmeste på Frydenborg: – Hvorfor har Risør regler som er i strid med nasjonale føringer?