Får rive bod og tilbygg på Tangen

Det er innehaverne av Lillevardsgata 1 som har søkt kommunen om å rive et tilbygg og en frittliggende bod, mot at de skal bygge opp et nytt tilbygg, som nå skal være endel av hovedhuset. Kommunen gir dem tommelen opp.