Faren har fritak fra boplikten – det vil datteren også ha, så hun kan ta over eiendommen

I neste ukes formannskapsmøte skal det igjen diskuteres om en søker kan få fritak fra boplikten på en eldre eiendom i Gjerstad.