Det var kaldt og surt onsdag formiddag, men nærmere 100 mennesker møtte trofast opp i Fredsparken for å markere Den Internasjonale Menneskerettighetsdagen. Og varmen fra fellesskapet rundt et viktig tema nådde ut til alle som var til stede.

Ordfører Per Lunden ønsket velkommen og takket Aktive fredsreiser for initiativet til markering av dagen.  Han minnet oss om hvor heldige vi er i Norge og om ansvaret vi har i vårt fredelige og rettferdige land om å hjelpe til å åpne øynene mot resten av verden og belyse brudd på menneskerettighetene.  Han avsluttet med å gratulere med dagen, og oppfordret alle til å bruke tiden til å tenke og lære.

Mange som var til stede, kommer fra land med grove brudd på menneskerettighetene, og de viste engasjement og støtte rundt markeringen gjennom fine dikt.

Deretter viste Helga Arntzen fram den nye steinen som er lagt ned i Fredsparken til ære for årets fredsprisvinnere Malala Yousafzay og Kailash Satyarthi.

Til slutt var det servering av vafler og gløgg på Fredshuset mens utdelingsseremonien for Nobels Fredspris ble vist på storskjerm direkte fra Oslo.

HER KAN DU LESE ORDFØRERENS TALE I SIN HELHET:

Tale på Menneskerettighetsdagen 10. desember 2014 kl 12.30 i Fredsparken, Risør

"I dag, den 10. desember, markerer vi den internasjonale Menneskerettighetsdagen.

Vi gratulerer også samtidig Malala Yousafzai og Kailash Satyarthi med Nobels Fredspris. Denne dagen er en merkedag over hele verden og selvfølgelig er det viktig at vi feirer og markerer også her i Risør. Takk til Aktive Fredsreiser som minner oss på denne viktige dagen hvert år og som hver dag hele året arbeider for ungdoms engasjement for fred, menneskerettigheter og forståelse på tvers av landegrenser.

Takk også til dere som møter opp for å markere dagen her i Fredsparken. Elever fra den kommunale voksenopplæringen (VIRK) stiller trofaste opp. Mange av dere er flyktninger og kommer fra land med grove brudd på menneskerettighetene. Da er det naturlig å tenke seg at dere har spesiell grunn til å markere menneskerettighetsdagen og den pågående innsatsen for å hindre brudd på menneskerettighetene. Men vi kan også snu på det. Og si at vi som lever i et fredelig land med få brudd på menneskerettighetene har spesiell grunn til å markere. Ikke minst for å holde oppe våre egne standarder i forhold til det sterke etiske budskapet om verdighet og likhet som ligger i menneskerettighetene.

Den 10. desember 1948 ble FNs Verdenserklæring om menneskerettigheter vedtatt, og datoen har vært markert siden 1950. Det gjør dagen til en av FNs eldste internasjonale dager. Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter alle har, uavhengig av kjønn, alder, religion eller nasjonalitet. 

Den Norske Nobelkomite har bestemt at Nobels fredspris for 2014 skal tildeles Kailash Satyarthi og Malala Yousafzay for deres kamp mot undertrykkelse av barn og ungdom og for alle barns rett til utdannelse. Barn skal gå på skole, ikke utnyttes for økonomiske formål. I verdens fattige land er 60 prosent av befolkningen i dag under 25 år. Det er en forutsetning for en fredelig utvikling globalt at barn og unges rettigheter respekteres. Særlig i konfliktområder bidrar overgrep mot barn til at konflikter føres videre gjennom generasjoner.

Med stort personlig mot har Kailash Satyarthi, i tradisjonen fra Gandhi, ledet ulike former for protestaksjoner og demonstrasjoner, alle fredelige, for å rette søkelyset mot grov utnyttelse av barn for økonomisk gevinst. Han har også bidratt til utviklingen av sentrale internasjonale konvensjoner om barns rettigheter.

Malala Yousafzay har, tross sin unge alder, allerede i flere år kjempet for jenters rett til utdannelse og har ved sitt eksempel vist at også barn og unge kan bidra til å bedre sin egen situasjon. Hun har gjort dette under de mest farefulle omstendigheter. Gjennom sin heltemodige kamp er hun blitt en ledende stemme for jenters rett til utdannelse.

Gratulerer med dagen. Bruk den til å tenke og lære."