FHI vil åpne grensene igjen

Mener konsekvensene av stengte grenser er for store.