Fiskemottaket ville bygge ny bryggekai selv og ba om kommunal hjelp - kommunen sa nei og vil heller bygge den selv

Jim Berg har søkt kommunen om 1,75 millioner i tilskudd for å bygge by fiskebrygge. Kommunen sier nei og foreslår heller å bygge den selv. Problemet er at det kan ta for lang tid.