Fiskeridirektoratet avleverte beslaglagte ruser og teiner til politiet i Risør

Fiskeridirektoratet leverte seks tegner og to ureglementerte ruser til politiet i Risør i dag tidlig.