Flere barnefamilier kommer til å flytte til Randheia: – Halvparten av dem som har kjøpt så langt er ikke fra Risør

Salget av tomter og hus i Randheia går så det griner, og i skrivende stund er ni enheter enten solgt eller reservert.