Flere hus på Moen kan gå tapt med den nye Risørveien

Flere hus i området ved Moen står i veien når to nye alternativer for ny fylkesvei forbi Auslandstjenn nå skal utredes. Begge de to nye alternativene går rett over eksisterende bygg, og betyr at husene må rives for å gjøre plass til den nye veien.