Flytter et av firmaene fra Brokelandsheia og vil i gang med byggingen: - Vi har en god magefølelse

Fem måneder etter at InfraParken AS kjøpte seks mål næringstomt på Grenstøl, søker de om rammetillatelse. Lindal Hus har fått byggeoppdraget.