Gå til sidens hovedinnhold

For Arbeiderpartiet er en desentralisert skolestruktur en sentral del av det å ta hele Agder i bruk

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Tilbudsstruktur for de videregående skolene i Agder 2021/2022 ble vedtatt i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 24. november 2020. Tilbudsstrukturen som nå foreslås er en justering av vedtaket fra november basert på søkertallene, Arbeiderpartiet vil levere endringsforslag til den vedlagte saken for å sikre ett godt desentralisert tilbud og for å ivareta tilbakemeldinger fra bransjene der de er rede til å tilby læreplasser hvis elevene får ett tilbud.

Arbeiderpartiet mener at fylkeskommunen skal opprettholde tilbudet for Medier og Kommunikasjon VG1 ved Risør Videregående skole. Vi ser dessverre at tilbudet Medier og Kommunikasjon har hatt en nedadgående søknadstrend nasjonalt de siste årene. Med bakgrunn i dette så ønsker vi at fra neste år så skal tilbudet Medier og IKT produksjon tilbys ved Risør VGS.

• 0,5 klasser Medier og Kommunikasjon VG1 ved Risør VGS.

o Neste år skal Medier og IKT produksjon gjøres søkbart tilbud.

For Arbeiderpartiet er en fortsatt desentralisert skolestruktur en sentral del av det å ta hele Agder i bruk. Dersom vi skal lykkes med det må vi lytte til kommuner, elever og skolene. Vi vet at det er krevende å drive halve klasser, men dette bidrar til å opprettholde ett godt desentralisert tilbud. Arbeiderpartiet er opptatt av å følge opp de forventningene som er skapt i Risør da tilbudsstrukturen ble vedtatt.

Arbeiderpartiet kjemper for Risør og vil opprettholde ett godt tilbud til elevene som bor i flankene av Agder.

Kommentarer til denne saken