– For oss så betyr etableringen at vår hage ikke er brukbar lengre

Miljø- og teknisk utvalg var onsdag denne uken på en maraton-befaring i sentrum, i sammenheng med den nært forestående sentrumsplanen. Der komiteen var innom flere områder, var det gjerne ett tema som opptok mange – fremtidens søppelanlegg. Og der visse var begeistret, var andre så misfornøyd at det ble tilløp til munnhoggeri.