For trangt for hyttefolket i indre havn: – Jeg får mange henvendelser om dette

Det ligger flere enn 1000 båter i vinteropplag ved båtservicebedriftene i Risør. Mange av disse hører til hyttefolket, og båtmengden øker hvert år, i takt med hytteutbyggingen. Erfaringene fra sist sommer viser at det fort blir trangt innerst på indre havn.