Formannskapet sa ja til fritak fra boplikten: – Beste garantien for at eiendommen blir holdt ved like, er å gi konsesjon

Nesten alle var enige i saken om boplikt på eiendommen Norvoll i Gjerstad på formannskapsmøtet tirsdag. Nå kan datteren endelig ta over eiendommen etter å ha fått nei i 2008.