Formannskapet vil spare Musikkens Hus

Flertallet i Formannskapet vil ikke selge Musikkens Hus og Kirkegata 1, hvor menighetskontoret holder til.