Lukket møtet selv om saken allerede var offentlig kjent

Formannskapet i Gjerstad kommune hadde glemt at næringssjefen allerede hadde informert om saken som skulle gå bak lukkede dører.