Gikk for rød veikorridor, men droppet Lindstøl

Det var mye spenning knyttet til hva formannskapet i dag ville stemme i saken rundt kommuneplanen, der den omstridte røde linja til ny risørvei var med.