Forserer arbeidet med ny E18

Nye Veier forserer reguleringsplanarbeidet for nye E18 Dørdal-Tvedestrand – konkurransen om oppdraget er i gang.