Første vaksine settes i Risør torsdag

Kommunen er i gang med å innkalle til vaksinering.