Disse spillerne fra Risør og Gjerstad er tatt ut på sone- og kretslag

Balder Hansen er eneste på kretslaget, mens Mari Fone er tatt ut i ny utviklingsgruppe.