Omtale av skjenkesak

Redaktør Linda Helgesen Aslaksen i Aust-Agder Blad skriver om artikkelen avisa publiserte lørdag om kommunens håndtering av Hukken Bars søknad om skjenkebevilling tidligere i år.

Redaktør Linda Helgesen Aslaksen i Aust-Agder Blad skriver om artikkelen avisa publiserte lørdag om kommunens håndtering av Hukken Bars søknad om skjenkebevilling tidligere i år.

Artikkelen er over 4 år gammel

Alle selskaper eller andre aktører som kommuniserer med kommunen om forhold som er omfattet av offentlighetsloven må forvente omtale.

DEL

LederAAB har fått reaksjoner i sosiale medier på saken vi skrev om Hukken Bar lørdag.

Kommunen: "En vrien sak"

Dette er en artikkel om hvordan kommunen har håndtert en skjenkesak som de selv karakteriserer som «vrien». Artikkelen er utelukkende basert på faktaopplysninger fra kommunens sakspapirer, som Fylkesmannen har fastslått er offentlige etter offentlighetsloven. Saken kom sent på trykk fordi opplysningene ble offentliggjort av myndighetene sent. Kommunens rådmann ble intervjuet om saksgangen og vurderingene kommunen har lagt til grunn for vedtaket. Fordi saken utelukkende er basert på faktaopplysninger fra offentlig saksgang, utløser den ingen tilsvarsrett hos søker av bevillingen. Det er ingen ubekreftede påstander eller beskyldninger som krever samtidig imøtegåelse. De to omtalte selskapene, som har drevet og nå driver Hukken, fikk likevel tilbud av avisa om å kommentere saken.

Daglig leder mente at det ikke var AABs oppgave å skrive saken. Da gikk den i trykken med opplysning om at daglig leder ikke ønsket å kommentere. Kort tid etter, også fredag ettermiddag, kom daglig leder med en kommentar.

Denne ble lagt til i saken da den ble lagt ut på nett. Vi publiserte den også som en egen sak i den påfølgende papirutgaven, i dag tirsdag 28. juli.

Hvorfor er konkursene omtalt?

Her blir det også understreket at konkursene som er omtalt i artikkelen dreier seg om selskapene Kittel Gjernes har vært styrer/styreleder i. Grunnen til at disse tidligere konkursene er omtalt i denne artikkelen er fordi de har vært en del av den kommunale saksbehandlingen, slik de offentlige saksdokumentene viser, og slik loven som regulerer skjenkebevillinger krever.

(Har du ennå ikke lest daglig leders kommentar fra fredag? Her er den:

- Den administrative advarselen Hukken fikk fra kommunen dreier seg om en personalsak som vi nå har lagt bak oss. En ansatt drakk alkohol sammen med en gjest etter stengetid, noe som selvsagt er strengt forbudt. Den ansatte jobber ikke lenger hos oss. Som daglig leder er det svært vanskelig å holde full kontroll på hva de ansatte foretar seg til enhver tid. Jeg understreker at Hukken har svært gode rutiner for å følge skjenkereglene, noe vårt register hos skjenkekontrollen også viser. Det er over ett år siden dette skjedde og er lagt bak oss, vi ser fremover med en fortsatt god sommer.)

En av pressens kjerneoppgaver

Som alle andre aviser i landet skriver Aust-Agder Blad jevnlig om kommunal saksbehandling med utgangspunkt i kommunenes postlister. Dette hører innunder pressens kjerneoppgaver sammen med omtaler av arrangementer, næringsutvikling, politisk uenighet, kritikk av offentlige myndigheter - og bursdagshilsener, for å nevne noe. En redaksjon kan ikke unnlate å forsøke å skjøtte disse oppgavene fordi vi bor i et lite samfunn der alle kjenner alle.

Urettferdig behandlet?

Hvis noen mener at avisa har brutt god presseskikk, har de anledning til å klage til Pressens Faglige Utvalg. Mer informasjon om denne klageadgangen finner du her. 

Likt for alle

Aust-Agder Blad kommer til å fortsette å omtale saker fra kommunenes postlister som er omfattet av offentlighetsloven, og sikre at innsyn blir gitt i saker der loven krever det - slik fylkesmannen i dette tilfellet fastslo. Alle selskaper eller andre aktører som kommuniserer med kommunen om forhold som er omfattet av offentlighetsloven må forvente omtale. Ikke nøl med å ta kontakt hvis du mener at det er liknende andre, dokumenterbare saker, som er omfattet av offentlighetsloven, som Aust-Agder Blad ikke har omtalt.

Artikkeltags