– Er «Polen-grepet» begynnelsen på slutten for Tellefsdal?

Artikkelen er over 3 år gammel

LEDER: Er viljen til å bevare Tellefsdal som en viktig grunnpilar i Gjerstad sterk nok hos de sveitsiske eierne? Etter torsdagens nyhet fra Fiane er det umulig å ikke stille spørsmålet.

DEL

FRA REDAKTØREN I forrige uke kom den triste beskjeden om at Tellefsdal vurderer å flytte deler av virksomheten til Polen.De  relativt nye sveitsiske eierne tok over halvparten av aksjene i hjørnesteinsbedriften i 2013 og forberedte seg også på å kjøpe resten. Tre år senere var altså Aebi Schmidt heleiere. På dette tidspunktet uttalte de nye eierne at utvikling og produksjon av ploger skulle fortsette på Fiane.

I intervju med AAB  torsdag gir administrerende direktør inntrykk av at det er lite dramatikk knyttet til den planlagte flyttingen av selve montasjevirksomheten. For det første er det ifølge ledelsen kun en utredning av muligheter som er iverksatt, mens endelig beslutning ennå ikke er tatt. Adm.dir. opplyser videre at det er minst seks ansatte i den nevnte montasjeavdelingen som eventuelt vil berøres, og  trolig også en del i administrasjonen – uten at disse blir direkte tallgitt.

VILJE TIL Å BEVARE? Hvor motiverte er de sveitsiske eierne for å bevare Tellefsdal som en hjørnesteinsbedrift i Gjerstad også i fremtiden?

VILJE TIL Å BEVARE? Hvor motiverte er de sveitsiske eierne for å bevare Tellefsdal som en hjørnesteinsbedrift i Gjerstad også i fremtiden? Foto:

Flere kilder sier til AAB at det helt konkret er 14 ansatte som nå er redde for å miste jobben sin. Uavhengig av det nøyaktige og endelige tallet: Frykten i lokalmiljøet er uansett at dette «Polen-grepet» kun er det første i rekken, og at Tellefsdal sakte, men sikkert er på vei ut av bygda – og ut av landet. Det er for utenforstående selvsagt altfor tidlig å si med noen som helst grad av sikkerhet, men det er ikke vanskelig å sette seg inn i hvorfor bekymringen oppstår.

Når store, internasjonale eiere tar over små hjørnesteinsbedrifter vil det i de fleste tilfeller være mindre vilje i den sentrale ledelsen til å strekke seg for å bevare arbeidsplasser lokalt – for eksempel for å oppnå stordriftsfordeler eller kunne kjøpe tjenester i lavere prisede arbeidsmarkeder. En lokal eier vil nok i mange tilfeller være villig til å gå både én og to mil ekstra for å finne løsninger på forretningsmessige og markedsmessige utfordringer for å sikre arbeidsplasser.

La oss håpe det ikke er tilfelle med Aebi Schmidt. La oss håpe dette er «et mindre skjær i sjøen», og ikke begynnelsen på slutten.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken