Saken om frisklivssentral ble tatt opp i kommunestyret den 22. september Dette ble vurdert til å være en gladsak, og den ble derfor sendt ut selv om det var noen dager på overtid. Formelt sett var det ikke nødvendig å involvere kommunestyret i det hele tatt, verken om kjøp av lokaler eller ev. ansettelser. Slike avgjørelser er delegert til administrativt nivå, så lenge de er innenfor vedtatte økonomiske rammer.

Som ordfører er jeg opptatt av at kommunestyret skal være best mulig orientert til enhver tid, og i denne saken ønsket jeg samtidig å få en forankring i kommunestyret. Det fremlagte forslaget om å etablere en frisklivssentral ble for øvrig vedtatt mot en enslig stemme.

Situasjonen krever handling

Etter at det tidligere omtalte gruppetreningstilbudet på svært kort varsel ble nedlagt, har vi vært nødt til å snu oss rundt raskt, for å ivareta brukerne av dette tilbudet. Selv om noen av dem nå har fått plass hos Stewarts, står fremdeles mange uten et tilbud som kan gi dem en bedre hverdag. Kommunen må sikre kontinuitet i velferdstilbudene vi tilbyr våre innbyggere i en sårbar situasjon. Vi har nå erfart at vi i større grad må ha hendene på rattet selv.

Frisklivssentral i Gjerstad har vært planlagt lenge, og ville uansett ha startet opp i år. Den uventede situasjonen med bortfall av gruppetreningstilbud gjorde sitt til at det er nødvendig å fremskynde igangsettingen. De fleste andre kommuner har allerede frisklivssentraler, og har gode erfaringer å vise til. Frisklivssentralen vil dessuten ikke bare ha tilbud for eldre, men vil bli et folkehelsetiltak for hele befolkningen, i alle aldersgrupper.

To generasjoner med pensjonister

Gjerstad kommune trenger å forberede seg på fremtiden. Vi vet at vi blir stadig flere eldre som lever lengre. Snart er det to fulle generasjoner med pensjonister i bygda vår. Dette går ikke over av seg selv. Vi må tenke tidlig innsats også for våre eldre innbyggere. Frisklivssentralen skal koordinere og gi tilbud om aktiviteter som kan forebygge og dermed utsette behovet for kommunale omsorgstjenester. Fysisk aktivitet, sosial omgang og det å føle seg trygg er viktig for å ha et godt liv.

Brokelandsheia er et naturlig valg

Siden de aller fleste seniorer i bygda ser ut til å ønske en enklere tilværelse på sine eldre dager er det en leilighet på Brokelandsheia som er førstevalget for mange. Derfor ønsker kommunen primært å etablere en frisklivssentral der. Kort gangavstand til viktige funksjoner som dagligvare, apotek, lege og diverse møteplasser er viktig og praktisk for den eldre garde.

Vi er for tiden i dialog om kjøp av et bygg på Brokelandsheia, der vi planlegger frisklivssentral i kombinasjon med utleie av noe ledig areal. Dette vil redusere kommunens driftskostnader betydelig.

Vi ønsker å ansette en person i full stilling til å drifte sentralen for oss. Det er flere årsaker til at dette bør være fysioterapeut, bl.a. at dette utløser et betydelig lønnstilskudd.

Utsetter behov for kostbare institusjonsplasser

Av erfaring vet vi at en institusjonsplass på Gjerstad omsorgssenter koster kr. 156 000.- pr. måned, eller nesten 1,9 millioner pr. år. Kan kommunen utsette behovet for omsorgstjenester vil vi kunne opprettholde et godt tjenestetilbud for flere.

Kan ikke forvente hjelp av Staten

De statlige overføringene til kommunene er i en nedadgående trend. Dette gjør at vi må tenke annerledes. Skal vi klare å håndtere utfordringene vi garantert vil møte må vi sette inn tiltak.

Og vi må starte nå.