Gå til sidens hovedinnhold

Frykter dramatisk nedbygging av Risør videregående skole (RVG)

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Når våre barn/barnebarn om noen år spør; «Hva gjorde du for at vi kunne ha gått på RVG, far/farfar?» vil vi gjerne kunne svare; «Vi sto på og kjempet politisk med alle midler for at dere, og alle andre skulle få tilgang til de beste læringsmiljø med dyktige lærere innenfor et bredest mulig fagtilbud ved RVG»

Beklageligvis peker pilen i feil retning.

For selv om Agder fylkeskommune som skoleeier i sitt saksframlegg uttrykker ønske om en bærekraftig RVG på sikt, peker de samtidig på en høyst reell og dramatisk reduksjon av skoletilbudet. Det er etter vår mening svært beklagelige signaler for Risør kommune, som allerede sliter med negativ befolkningsvekst i fylkets ytterkant.

I saksframlegget ser vi Agder fylkeskommunes planer om å legge ned og fase ut utdanningen innen medier og kommunikasjon. Videre pekes det på ytterligere reduksjon i tilbudet om Studiespesialisering ved skolen.

Vi er derfor svært bekymret for utviklingen ved RVG, og ber hele det politiske miljø på Agder bidra til å sikre en varig vekst og et gjennomgående tilbud som omhandler alle årstrinn og bidrar til å beholde og videreutvikle et godt læringsmiljø ved RVG framover. Det vil si Agder fylkeskommune bør vedta en positiv skolepolitikk med det som mål å sikre økt søknad til RVG for kommende generasjoners elever.

Her kan dere lese hva som skrives om Risør videregående skole i saksframlegg (obs våre understrekninger).

Sitat fra saksframlegg; «Risør vgs. har i mange år slitt med lave søkertall og lav oppfylling i flere av klassene. I år står 32 % av skoleplassene tomme. Fylkesrådmannen ser seg derfor nødt til å gjøre betydelige endringer ved skolen, både på kort og lang sikt. Det foreslås å legge ned Medier og kommunikasjon ved skolen. Tilbudet har vært lite søkt over flere år. Det planlegges en utfasing av tilbudet. Det betyr at de 9 elevene som nå går på Vg1 får muligheten til å fullføre sitt løp ved skolen. Studiespesialisering har også hatt lav oppfylling ved skolen i flere år. Fylkeskommunens økonomiske situasjon gjør at det på fylkesnivå vil bli behov for ytterligere reduksjoner i tilbudsstrukturen 2022/2023. En løsning som foreslås neste år, er å kun tilby Vg1 Studiespesialisering ved skolen, og samle Vg2 og Vg3 ved Tvedestrand vgs.

Gitt endringene over, og ønske om en bærekraftig skole på sikt, foreslås det å legge inn en klasse Vg1 Helse- og oppvekstfag. Det er ikke kapasitet i praksisfeltet i østre del av Agder til å øke antall klasser, derfor flyttes en klasse Vg1 Helse- og oppvekstfag fra Tvedestrand vgs. til Risør vgs. For å opprettholde et sterkt fagmiljø på feltet planlegges det at elevene fra Risør går Vg2 ved Tvedestrand vgs.

De foreslåtte endringene vil bety en reduksjon ved skolen på sikt, men den vil opprettholde antallet Vg1-tilbud ved skolen. Risør vgs. vil med dette bli en mindre skole. Med disse endringene vil en få en skole som blir bærekraftig, og i tråd med føringene om at elevene skal kunne søke sitt primærønske i rimelig nærhet slik at det skal være mulig å bo hjemme på Vg1»

Saken behandles i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 24.11.2020.

Jan Einar Henriksen (V)
Stian Lund (V)
Frode Ausland (V)

Kommentarer til denne saken