Dette er «Årets fugl» i Norge – nå sees det færre av den på fuglestasjon

«ÅRETS FUGL»: Hvert år velger Norsk Ornitologisk Forening ut en fugl de ønsker å få vite mer om. I 2018 er det tjelden.

«ÅRETS FUGL»: Hvert år velger Norsk Ornitologisk Forening ut en fugl de ønsker å få vite mer om. I 2018 er det tjelden. Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Forekomsten av tjeld er på vei nedover, viser tall fra Jomfruland fuglestasjon. Globalt er tjelden rødlistet som truet. Nå blir den «Årets fugl».

DEL

Det er Norsk Ornitologisk Forening (NOF) som hvert år velger ut en fugleart som de ønsker å rette et ekstra søkelys på.

Betegnelsen «Årets fugl» har ikke noe å gjøre med kåring av årets fineste eller mest populære fugl, men gis til en fugleart som er utsatt for negativ bestandsutvikling, mangelfull bestandskunnskap eller fordi foreningen ønsker å skape interesse og engasjement for fugler og natur blant folk flest.

«Fjæras skravlebøtte»

I tjeldens tilfelle er den et vanlig syn langs det meste av kysten, lett gjenkjennelig med sitt røde nebb og sine rosa bein samt røde øyne og en svart og hvit fjærdrakt. Det er ikke uten grunn den gjerne blir omtalt som «fjæras skravlebøtte».

I Norge er den hekkende bestanden totalt anslått til mellom 50.000 og 100.000 par og dermed en av de mest tallrike hekkende vadefuglene i Norge, skriver birdlife.no.

Rødlistet

Tjelden hekker i alle landets fylker, også i innlandsfylkene Oppland og Hedmark, men selv om den norske bestanden har holdt seg relativt stabil, er det noen faresignaler.

I 2015 havnet tjelden (med det latinske navnet Haematopus ostralegus) på IUCNs – Verdens naturvernunion – rødliste i kategorien «nær truet» på grunn av kraftig nedgang i vinterbestanden i Europa.

Færre på Jomfruland

I Norge viser tallene en negativ trend i Sør-Norge. Tall fra i fjor fra NOFs fuglestasjoner på Lista og Jomfruland viser tydelige nedganger i bestanden.

Fuglevenner og fuglekikkere over hele landet oppfordres i 2018 til å melde inn alle observasjoner av hekkende tjeld i sine nærområder, rapportere inn områder der den holder til som er truet og telle store ansamlinger av fuglen.

(©NTB)

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken