«Fullsatt» kirke under åpningen av kammermusikken

Et bilde likt det over ville vanligvis vært fulgt av noen bemerkninger om labert oppmøte og skuffa arrangør. Men det kunne ikke vært mer feil. Tirsdag kveld ble kammermusikkfesten åpnet – til så fullsatt kirke som overhodet mulig – i prinsippet akkurat sånn som vanlig.