Fylkesmannen avviste naboklagen, men kommunen gjorde feil. Rykker tilbake til start

Eieren av Lillevardsgata 1 har vært igjennom en krevende prosess for å få opprustingen av huset godkjent. Selv om alle klager nå er lagt til ro så må eieren likevel begynne søknadsprosessen på nytt – årsaken er saksbehandlingsfeil.