– Fylkesmannens vedtak er et klart signal til Risør kommune

– Fylkesmannens opphevelsesvedtak viser i tydelighet at nå plikter kommunen å gjøre en god jobb, være ydmyke for Ibsens situasjon og gi et tilbud som fungerer, sier leder i Handikappede barns foreldreforening, Elin J. Langdahl.