Fylket sier ja til rampe ved Joker: – Jeg håper vi snart kan komme i gang med arbeidene

Terje Larsen, eier av lokalene og daglig leder for Joker i Carstensens gate, ønsker å gjøre butikklokalene tilgjengelige. Det er enklest via en rampe. Nå har kulturminnevernseksjonen i fylket sagt ja til en rampeløsning.