Fylket vil legge nytt fortau, bygge høyere fartshump og gjøre Krags gate smalere

En lang prosess for at det skal legges fortau på nordsida av Krags gate, går mot slutten. Nå er Risør kommune og Agder fylkeskommune nesten enige om hva som skal gjøres. De myke trafikantene får delvis bedre sikkerhet, mens de kjørende får smalere vei.