– Det hadde vært utrolig deilig om vi kunne hatt fredelige nyttårsaftener på øyeavdelingene rundt om i landet. Det er den vakten alle øyeleger gruer seg til, og ikke vil ha, sier overlege ved Haukeland sykehus, Nils Bull.

Bull begynte i registreringen av øyeskader som følge av fyrverkeriulykker i 2005. Det var da 28 skader. Etter innføringen av pinnerakettforbudet i 2008 gikk skadetallet ned til 10 og holdt seg der i to år. Siden har antallet skadde ligget på mellom 15 og 18 personer.

Unødvendige skader

Fortsatt er det et unødvendig høyt antall skader, mener Bull. I 2016 sendte Norsk Øyelegeforening brev til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) der de oppfordret til et forbud mot privat fyrverkeri.

I svarbrevet erkjenner DSB at det vil være svært utfordrende å få redusert antall øyeskader ytterligere med mindre det innføres et forbud mot privat bruk av fyrverkeri, men at et eventuelt forbud må utredes nærmere.

– Dette arbeidet kommer til å kreve en større utredning med betydelig innsats fra blant annet helsemyndighetene. En slik utredning vil ikke kunne igangsettes nå grunnet presserende oppgaver, men vil bli vurdert på et senere tidspunkt, lød svarer fra DSB.

Nedgang i antall skader

Øyelegen ser heldigvis en nedgang i antall øyeskader.

– I fjor hadde vi 12 skader, så da var det et hyggelig lite dropp. Det har vi ingen spesiell forklaring på, men håper at det kanskje begynner å hjelpe med påvirkning, sier Bull.

Fire av de skadde i 2016 fikk alvorlige skader, noe som betyr varig redusert synsfunksjon. De åtte resterende fikk moderat alvorlige skader. Ingen av disse brukte vernebriller da ulykken skjedde.

Av de fire alvorlig skadde i 2016 var det én kvinne og tre gutter på 16 år, noe som kan sies å være representativt for kjønnsfordelingen i fyrverkeriulykker. Menn står nemlig for 90 prosent av alle skader.

– Og de 10 prosentene kvinner er alltid tilskuere, sier Bull.

Flertall for felles fyrverkeri

Bull ber nå om at en utredning om et forbud mot privat oppskyting av fyrverkeri må finne sted.

– Politikere mangler mot til handlekraft. Mellom ti og 20 par øyne blir ødelagt hvert år. Jeg kan garantere at det skjer i år og. Og man lar det skje, sier Bull.

Han kommer med en klar oppfordring til landets politikere: forbud mot privat fyrverkeri. Bull refererer til en undersøkelse If Skadeforsikring gjorde i forkant av nyttårsaften i 2016. Da svarte 55 prosent at et felles fyrverkeri er et flott tiltak.

– Folk flest går inn for felles fyrverkeri. Det er ikke lenger bare den fanatiske øyelegen som ønsker det. Politikerne hører jo på folk flest, så jeg håper de etter hvert vil helle mot å ta en litt klokere beslutning her, sier Bull. (ANB-NTB)

Fakta om øyeskader etter fyrverkeriulykker

 • 2016/17: 12 skader – 4 alvorlige og 8 moderat alvorlige
 • 2015/16: 18 skader – 6 alvorlige og 12 moderat alvorlige
 • 2014/15: 16 skader – 4 alvorlige og 12 moderat alvorlige
 • 2013/14: 15 skader – 7 alvorlige og 8 moderat alvorlige
 • 2012/13: 17 skader – 5 alvorlige og 12 moderat alvorlige
 • 2011/12: 16 skader – 4 alvorlige og 12 moderat alvorlige
 • 2010/11: 17 skader – 6 alvorlige og 11 moderat alvorlige
 • 2009/10: 10 skader – 3 alvorlige og 7 moderat alvorlige
 • 2008/09: 10 skader – 5 alvorlige og 5 moderat alvorlige
 • 2007/08: 21 skader – 6 alvorlige og 15 moderat alvorlige
 • 2006/07: 20 skader – 3 alvorlige og 17 moderat alvorlige
 • 2005/06: 28 skader – 6 alvorlige og 22 moderat alvorlige (Kilde: Overlege Nils Bull, Haukeland sykehus)