Fysen på fisk, men redd for å gå ut? Null problem

Jim Berg ser at kjernekunden hans trolig vil holde seg mer innendørs i tiden fremover.