– Blitt en enormt viktig møteplass

Til helgen skal Gjernes' storstue feires med brask og bram.