Får 350 000 kroner for å styrke skolebiblioteket

Gjerstad var ett av 27 skolebibliotek som fikk støtte til prosjekter som kan gi elevene økt leseglede og bedre leseferdigheter.