«Mi mamma, alles lærinde»: Det skriver Eva Dorthea Lunde Knutsen om sin mor Ingeborg Lunde. Her er Lunde sammen med 1. klasse i Gjerstad i 1952. Første rekke: Liv Presthagen, Froma (flytta etter 1. klasse), Kari Mesel, lærinden, Inger Johanne Landsverk, Karen Tomine Høgbråt og Ingrid Våle. Bak: Per Eriksen, Sone Kleivane, Olav Apland, Kjell Einar Bråten, Sigmund Ausland, Knut Trevoll, Tore Høgbråt, Hans Kristian Trydal og Jørgen Pedersen. foto: «Før i tida», utgave 2017

Ingeborg Brokeland (f 1902) var en kvinne forut for sin tid

Da kjæresten mente hun ikke skulle ta utdannelse, brøt hun ganske enkelt forlovelsen. Ingeborg Brokeland var en dedikert og elsket lærerinne i bygda, og er en av mange spennende personer du kan lese om i Gjerstad historielags «Før i tida».
Publisert