Menighetskontoret innkalte til folkemøte om Gjerstad skole for å se på muligheten til å disponere bygget

Med Gjerstad skole liggende brakk så menighetskontoret i bygda muligheter. I håp om å skaffe seg samarbeidspartnere inviterte de til folkemøte. Nå er planene lagt på is.