Følte seg forsøkt skvist ut av Gjerstad kirkelig fellesråd, nå stiller hun til kirkevalget

Trosopplæringskoordinator og tidligere redaktør for Menighetsbladet, Evie Katrin Lønne, følte seg mobbet og uverdig behandlet av sin arbeidsgiver, Gjerstad kirkelig fellesråd. Nå stiller hun til kirkevalg i håp om å selv bli en del av fellesrådet.