Gjerstad kommune legger seg på en strengere linje enn anbefalingene fra Folkehelseinstituttet. Disse arrangementene avlyses eller utsettes

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler å avlyse eller utsette alle innendørsarrangementer med 500 eller flere personer. Gjerstad kommune går mer drastisk til verks.

DEL

— Vi ser at situasjonen har eskalert. Gjerstad kommune har nå lagt seg på en strengere linje for å få ned smittekurven, sier kommunelege i Gjerstad Tormod Akeren.

Anbefalingene fra FHI tilsier at arrangementer med 500 personer skal avlyses, og at det på arrangementer med mer enn 100 personer bør foretas en risikovurdering før gjennomføring.

I Gjerstad har de nå iverksatt enda strengere tiltak. Akeren forteller at de anbefaler at arrangementer med over 100 deltakere bør avlyses, og at det bør foretas en risikovurdering på arrangementer med mer enn 50 deltakere.

Risikovurderingen må deretter sender til kommunelegen for endelig vurdering og eventuell godkjenning/ikke godkjenning.

(Se oversikt nederst i saken på hvilke arrangementer som Aust-Agder Blad har fått beskjed skal utsettes eller avlyses)

— Alt som kan utsettes, bør utsettes

— Alt som kan utsettes, bør utsettes, sier Akeren og forteller at han har tett kontakt med kommunedirektør Torill Neset og ordfører Inger Løite.

Ifølge Neset avlyses nå alle arrangementer som samler mye folk de neste ukene, hun har imidlertid ikke oversikten over alle som har tatt denne avgjørelsen.

— Det er ikke alle som har avlyst som har vært i kontakt med kommunen, noen har gjort det av eget initiativ, sier hun og legger til:

— Det er gitt beskjed til idrettslaget og andre som har faste aktivitetstider om å stoppe all innetrening/annen aktivitet i Torbjørnshall inntil videre.

Alle fellesarrangementer på Abel avlyses

Abel skole opplyser på sine nettsider at alle fellesarrangementer i skolens regi avlyses.

Rektor Esther Kristine Hoel skriver på skolens nettsider at de turer innad i kommune vurderes fortløpende, men at turer utenfor kommunen avlyses.

Og Gjerstad idrettslag informerer om all trening i Torbjørnshall avlyses inntil videre. Svømmehallen holdes også stengt.

Mange avlyser, men ikke alle

Det tikker stadig inn meldinger fra arrangører som må avlyse, men også fra de som vil gi beskjed om at de holder åpent som normalt. Den Lille Dyrehage publiserte onsdag kveld følgende melding på Facebook.

«Korona viruset får en effekt på oss alle. Personalet i Den Lille Dyrehage er ekstra påpasselige med håndhygiene og renhold i parken. Vi har gode rutiner for å desinfisere områder våre besøkende berører ofte. Heldigvis er det en årstid med få besøkende. Vi holder åpent som vanlig med noen begrensninger på dagsprogrammet. Vi følger selvfølgelig anbefalinger og krav fra myndighetene.»

Også Grethe Dalen, også kjent som Gjerstadbakeren, forteller at hun holder åpent som normalt fredag.

«Vi har åpent som vanlig i morra. Vi tar våre forhåndsregler med tanke på corona», skriver hun på facebooksiden sin, og oppfordrer folk til å ringe henne hvis de har spørsmål eller bekymringer i forbindelse med smitte.


Disse arrangementene er avlyst eller utsatt

Idémyldring på Lyngrillen 16. mars — Utsatt

Ungdomsklubb i Gjerstad 17. mars — Avlyst

MOT Ungdomsdiskotek 20. mars — Utsatt

Konsert med Gjerstad Storband og Kim Rysstad i Torbjørnshall 22. mars — Utsatt

Countryfest på Lyngrillen 28. mars — Utsatt

Hospitering på videregående for 9. trinn (Abel) — Avlyst

Skidag på Gautefall (Abel) — Avlyst

Familiekveld med Kjærlighet og grense (Abel) - Avlyst

All innetrening i Torbjørnshall er avlystArtikkeltags