Gjerstad kirke søker om 250.000 kroner til nytt anlegg: – Er det kommunens oppgave at det er god lyd i kirka?

Økonomisjef Espen Grimsland tok på seg jobben som jurist da formannskapet måtte ty til lovverket for å finne ut av akkurat hva i kirken kommunen har ansvaret for. De ble ikke noe klokere.