Slik har det nye kommunestyret fordelt posisjonene

Det nye kommunestyret i Gjerstad var godt forberedt - kun formell avstemning måtte til før de forskjellige posisjonene var fordelt.