Kommunen trekker oppsigelsen etter dom i Høyesterett - Astrid får tilbake 20 prosent av stillingen sin

Astrid Haukenes Bråten fikk stillingen sin kuttet med 20 prosent, som en del av omorganiseringen i Gjerstad kommune. Nå trekker kommunen oppsigelsen tilbake.