Ordfører Inger Løite ønsket nytt kommunestyre velkommen: — Vi må regne med å stå i rimelig tøffe prioriteringer

I kveld skjedde det en aldri så liten historisk rokkering da det nye kommunestyret ble konstituert på Almuestaua i Gjerstad.