Dette skal de avtroppende enhetslederne gjøre etter omorganiseringen

Enhetene Pleie og omsorg og Familiehuset ble lagt ned fra 1. januar og erstattet med Enhet for helse og omsorg. Den nye enheten skal ledes av Christoph Münch fra Kragerø, så hva blir rollene til Ellen Kveim og Elfi Jonassen?