Milorgkarene fra Gjerstad og Søndeled: med våpen mottatt ved flyslipp den 30. september 1944. Droppstedet lå på Sundsmyra i Gjerstad, og det ble droppet cirka 6 tonn eller 24 konteinere. I midten foran står de som organiserte virksomheten, Nicolay Aasbø t.h og Finn Kveim t.v. Øverste rekke fra v: Borgar Aasbø, Tengel Haugen, Anders Lunden, Anders Trydal, Trygve Ausland, Torgeir Vehus, Olav G. Mykland, Jens Aasbø, G. Skomedal, Martin Rønningen, Per Olimstad, Håkon Bordal. 4. rekke fra v: Lars Holte, Lars M. Røed, H Evensen Moe, Håkon Ausland, Olav N. Ausland, Sanders, Jacob Trydal, Markus Bordal, Jens Aasbø, Halvor Pedersen. 3. rekke fra v: Håkon Aasbø, Thorleif Thorgrimsen, Torje Vehus, Håkon Jysereid, Halvor Høstfet, Jacob Hagelia, Ånon Øygarden, Jon Sunde, Ivar Tellefsdal. 2. rekke fra v: Olav Holte, Einar Ånessen, Arne Jysereid, Sveinung Høstfet, Trygve Hallen, Olav Johan Ausland. 1 rekke fra v: Jacob Aasbø, Jacob Sunde, Kåre Solheim, Finn Kveim, Nicolay Aasbø, Tellef Dypdal, Nils Olimstad, Per Bredesen, Arne Nybø og Per Haugen.Foto: privat

Skulle sprenge Europas største jernbanebru

Etter at en gruppe fra Milorg i Gjerstad tok imot et flyslipp med våpen og utstyr i 1944, sto de klare til å sette inn flere sabotasjeangrep. Både Sunde bru og den store Høstfet-brua skulle sprenges.
Publisert