Sterk mistillit til ledelsen i Pleie- og omsorgsenheten

Artikkelen er over 3 år gammel

Sykepleierforbundet beskriver arbeidssituasjonen ved Pleie- og omsorgsenheten (PLO) i Gjerstad som uholdbar. Nå har de sendt bekymringsmelding til rådmannen.