Arbeiderpartiet om Løites ja: – Hun har vært utsatt for sterkt press

Lederen av nominasjonskomiteen jubler over Inger Løites politiske snuoperasjon.