Naturligvis har ikke Gjerstad kommune gitt tillatelse til et bygg «midt i firefelts E18» slik AAB skriver

Av

All utvikling ville stoppet i lang tid fremover, skriver ordfører Inger Løite og rådmann Torill Neset i Gjerstad i dette leserinnlegget.