Angrep politiet med Porsche i fylla, ødela politibil for 300.000 kroner og stakk av: Pensjonisten slipper med 10.000 kroner i bot og samfunnsstraff

Politibilen fikk store skader og måtte stoppe jakten på Porsche-sjåføren. Skadene kom på om lag 300.000 kroner.

Politibilen fikk store skader og måtte stoppe jakten på Porsche-sjåføren. Skadene kom på om lag 300.000 kroner. Foto:

45 timers samfunnsstraff og 10.000 kroner i bot er altfor mildt, ifølge lensmann Odd Holum.

DEL

En mann i 60-årene bosatt i Stavanger forårsaket i fjor sommer en politijakt i Gjerstad. Det endte blant annet med at mannen, som kjørte en Porsche, rygget inn i politibilen flere ganger slik at politibilen ikke kunne kjøres lenger.

Mannen stakk deretter av, og det ble iverksatt en storstilt aksjon, med flere politibiler og helikopter.

Erkjente seg skyldig

Denne uken har mannen vært i Aust-Agder tingrett, tiltalt for en rekke forhold, blant annet for «ved vold og trusler å ha påvirket en offentlig tjenestemann til å foreta eller unnlate å foreta en tjenestehandling, eller søkt å oppnå dette».

Han var også tiltalt for å ha kjørt i beruset tilstand, og for å ha unnlatt å stanse for kontroll, samt et par andre punkter.

Den tiltalte mannen kjente seg skyldig i alle tiltalepunktene.

Ifølge dommen bekreftet mannen at han var inne i en dårlig periode denne sommeren, på grunn av ettervirkninger etter en alvorlig kreftsykdom, kombinert med psykiske problemer og alkoholproblemer.

Tidligere domfelt

Han skal ha drukket whisky både før kjøreturen og under kjøreturen. Han kjørte fra Stavanger til Gjerstad. Han kjørte i tillegg uten førerkort, etter en dom i 2017 der han ble fratatt førerrett for alltid.

Retten mener derfor det er bevist ut over enhver rimelig tvil at mannen er skyldig i alle fem tiltalepunktene.

Men mannen slipper fengsel.

I straffutmålingen heter det blant annet som følger:

«Tiltalte (…) skal domfelles for flere straffbare forhold, herunder vold mot politiet. Tiltalte er domfelt tre ganger tidligere, senest ved Stavanger tingretts dom av 5. mai 2017 til betinget fengsel i 60 dager for blant annet promillekjøring».

Dommen fra 2017 ble gjort betinget fordi han gjennomførte promilleprogram.

Samfunsstraff

Men selv på grunn av alvorligheten i denne saken, ble det lagt ned påstand om samfunnsstraff i 75 timer.

– Den klare hovedregel vred vold og trusler mot politiet er at det skal reageres med ubetinget fengselsstraff. Retten finner imidlertid, i likhet med aktor og forsvarer, at det er forsvarlig og korrekt å idømme samfunnsstraff i denne saken, heter det.

Mannen er ifølge dommen i dag under behandling for sine alkoholproblemer og sine psykiske problemer.

– Tiltalte er videre gift, har god støtte fra sin nærmeste familie, og lever under ordnede forhold. Han har videre gitt en uforbeholden tilståelse, som har bidratt til sakens opplysning og medført en betydelig prosessøkonomisk gevinst, heter det.

Retten mener at en passende straff er på 45 timers samfunnsstraff, subsidiært fengsel i 36 dager. Han dømmes også til en bot på 10.000 kroner, subsidiært fengsel i 15 dager. Han ble ikke idømt saksomkostninger.

– Slipper forferdelig billig unna

Ifølge lensmann Odd Holum skal skadene på politibilen ha blitt taksert til rundt 300.000 kroner.

Ifølge Agderposten har den ene politimannen som var i bilen, forklart seg i retten. Han anslo at de nok var oppe i 180 kilometer i timen i forbindelse med biljakten.

– Det var skremmende. Det verste var at vi ikke visste hva han hadde i tankene. Med en slik vilje til å bruke vold mot politiet, kunne han jo også ha våpen, blir sjåføren av politibilen sitert på i Agderposten.

Lensmann Odd Holum sier til Aust-Agder Blad at han selv ikke har lest dommen i sin helhet, og ikke kjenner alle premissene for dommen. Han er likevel tydelig på at han synes dommen er altfor mild.

– Jeg synes det høres ut som at han slipper forferdelig billig unna. Det var ikke ubetydelig fare han utsatte både politiet og andre som ferdes langs veien, sier Holum.

Han sier at betjentene som ble utsatt for mannen, har blitt preget av hendelsen.

– At han gjentok dette flere ganger, viste et potensiale for å påføre skade. Man vet jo heller ikke hvem dette er, og det ble vist både evne og vilje til å påføre andre skade, sier han, og understreker at han mener en slik oppførsel burde kvalifisere til ubetinget fengsel.

Porsche-sjåføren tiltalt for vold mot politiet 

Artikkeltags